maanantai 31. toukokuuta 2004

Dreamweaver MX 2004

Web-julkaisujen hallintaan tarkoitetun Dreamweaverin uusin versio julkaistiin viime syksynä Studio MX -ohjelmistopaketin päivityksen yhteydessä. Vaikka Dreamweaverin päivitystahti onkin ollut viime aikoina turhan tiivis, ei kyseessä ole pelkkä "kasvojen kohotus". DW MX 2004 on selkeästi edeltäjiään parempi.

Web-sivujen tuottamiseen ja hallintaan suunnattujen sovellusohjelmien uusimmat versiot parantavat erityisesti niitä ominaisuuksia, joita tarvitaan perinteisessä "koodin muokkauksessa". Dreamweaverissakin on parannettu ns. koodivihjeitä, jotka täydentävät automaattisesti käyttäjän HTML-näkymässä kirjoittamia komentoja. Tämä varsin kätevä toiminto ulottuu nyt myös CSS-tyyleihin.

Ehkä suurin ero aiempiin versioihin nähden on CSS-tyylimäärittelyjen entistä keskeisempi rooli ohjelmassa. Nyt jopa sivun ominaisuuksien määrittelyt (sivun taustaväri ja linkkien värimäärittelyt) tehdään sivulle CSS-tyyleinä. Aikaisemmissa versioissa ollut suorien HTML-tyylien tallennus on jätetty kokonaan pois, mikä selkeyttää ohjelman käyttöä ja toimintaperiaatteita. DW MX 2004 sisältää myös varsin monipuolisen CSS-editorin, jolla tyylisääntöjen ominaisuuksia voi helposti muuttaa. Varsinaisille CSS-tyylieditoreille (kuten TopStyle Pro) se ei helppoudessa ja monipuolisuudessa vedä vertoja, mutta peruskäyttöön lienee riittävä. Ja ehdottomasti se on parempi kuin Microsoftin FrontPagessa.

FrontPagen uusin versio 2003 koetaan ilmeisesti Macromedian leirissä jo varteenotettavana kilpailijana, koska kaksi FrontPagen keskeistä ominaisuutta on imitoitu Dreamweaverin arsenaaliin:

  • Kuvia voi nyt käsitellä suoraan Dreamweaverissa samaan tapaan kuin FrontPagessa. Pienet muutokset kuten rajaukset ja kontrastin säätö voidaan tehdä Ominaisuudet-paletin avulla, kunhan Macromedian Fireworks kuvankäsittely-ohjelma on asennettu koneelle.

  • Wordistä ja Excelistä voi tuoda tekstiä ja taulukoita muotoilut säilyttäen nyt myös Dreamweaveriin. Tästä ominaisuudesta tosin FrontPagessakin on lähinnä haittaa. Muotoilujen säilyttäminen sotkee HTML-koodia ja aiheuttaa usein vaikeuksia sivun muotoiluun.Ohjelman tekninen toimivuus on myös parantunut. Uusin versio tukee suojattuja SFTP-yhteyksiä tiedostojen julkaisussa ja siirrossa. XML- ja ASP.net -tukea on parannettu. Ohjelmassa voi lisäksi käyttää täyttä Unicode-merkistöä.


keskiviikko 19. toukokuuta 2004

Verkkolehdet

Yhä useampi suomalainenkin sanomalehti julkaisee koko sisältönsä myös sähköisessä muodossa verkkolehtenä. Viimeisimpänä digitaalisen julkaisun aikakauteen on siirtynyt Tampereella ilmestyvä Aamulehti. Hesarin verkkoversio on ollut käytössä jo lähes vuoden ajan. Tyypillistä verkkolehtien lanseeraukselle on se, ettei niiden oletetakaan olevan kannattavaa liiketoimintaa...

Tämä lyhytnäköisyys varmasti on osaltaan vaikuttanut verkkolehtien käytännön toteutuksen puutteisiin. Jos digitaalinen julkaisu koetaan "pakkopullana", ei sen kehittämiseen käytetä riittävästi voimavaroja.

Helsingin Sanomien verkkoversio on lukijan kannalta selkeä ja helppokäyttöinen. Puhtaasti tekstimuotoiset uutiset ovat helpommin luettavissa kuin Alma Median omaksumassa "Näköispainos"-verkkolehdessä. Hesarin toteutuksen puutteita ovat lähinnä ilmoitusaineiston puuttuminen verkkoversiosta sekä liian myöhäinen julkaisuajankohta (arkisin klo 8.00 ja viikonloppuisin klo 9.00). Hesari perustelee asiaa verkkojulkaisun tuottamalla ylimääräisellä työllä, joka voidaan aloittaa vasta paperiversion painamisen jälkeen. Perustelu tuntuu oudolta, kun ottaa huomioon sen, että kyse on Suomen suurimmasta sanomalehdestä, jolla lienee varaa nykyteknologian täysipainoiseen hyödyntämiseen myös verkkojulkaisuissa. Kaiken lisäksi verkkohesaria vaivaa usein toistuva julkaisun myöhästyminen teknisten ongelmien vuoksi.

Aamulehden verkkoversion ongelmina ovat käytettävyys ja hinnoittelu. Aineiston läpikäyminen sivuja selaamalla ja uutista hiirellä osoittamalla on hidasta ja hankalaa. Jos sivuja voisi PDF-tiedoston tapaan suurentaa, voisi palvelu olla käyttäjäystävällisempi. Aamulehden verkkoversion hinnoittelu ei kannusta sen käyttöön. Lehden painamisen ja jakelun aiheuttamista kuluista koituvat säästöt tulisi edes jotenkin jakaa tilaajan ja julkaisijan kesken. Nyt verkkoversion ja kestotilauksen hinta on lähes sama. Helsingin Sanomat on hinnoitellut verkkolehtensä huomattavasti tilaajaystävällisemmin. Ehkäpä Aamulehden verkkoversion varsinaisena kohderyhmänä ovat ne, joiden on muutoin vaikea lehteä tilata eli lähinnä ulkomailla asuvat suomalaiset. Nykyisellä hinnoittelulla verkkoversio ei ainakaan syö perinteisen lehden tilaajakantaa. Aamulehden eduksi on tosin todettava, että sen verkkoversio sisältää kaiken julkaistun aineiston, myös mainokset ja muut ilmoitukset, mikä on "näköispainoksen" selkeä etu Hesariin nähden.

Aamulehden tilausmalli eroaa lisäksi Hesarista siinä, että lehteä ei tilata perinteiseen tapaan tilausjaksoittain vaan yksittäisnumeroina, jotka voi lukea milloin haluaa. Aamulehden verkkoversion tilaajana ei siis tarvitse maksaa niistä päivistä, jolloin ei ehdi tai ole mahdollisuutta lukea lehteä. Tämän sinänsä hyödyllisen ominaisuuden käyttökelpoisuutta vähentää tosin merkittävästi se, että lehti pitää lukea kokonaan samalla käyttökerralla. Jos lehden sivuille kirjautuu uudelleen saman päivän aikana, Aamulehti laskee sen uudeksi käyttökerraksi, joka vähentää lukuoikeuksia...

Helsingin Sanomat
Aamulehti (maksuton kokeilu 14.6.2004 saakka)


tiistai 18. toukokuuta 2004

Opera 7.5

Operan Web-selaimesta julkaistiin viime viikolla versio 7.5. Lähes puoli vuotta kestänyt kehittely- ja testausvaihe näyttää tuottaneen varsin toimivan lopputuloksen. Opera on jo pitkään ollut edelläkävijä standardeihin perustuvien web-selainten kehittelyssä. Uusin versio julkaistiin samanaikaisesti sekä Windows- Linux- että MacOS X -alustoille. Myös matkapuhelimiin räätälöity Opera-versio päivitettiin.

Opera 7.5 sisältää uusia mielenkiintoisia ominaisuuksia:

- RSS-tuki Operan sähköpostiohjelmassa (RSS Feeds).
- Chat-sovellus integroituna selaimeen.
- Uusittu, täysin mukautettava käyttöliittymä.
- Tehokas haku sähköpostiviesteistä (Full Text Search).

Eniten uudessa versiossa on panostettu käyttäjän tarpeisiin mukautuvaan käyttöliittymään ja M2-sähköpostiohjelmaan, jota uudessa versiossa kutsutaan nimellä Opera Mail. Sähköpostiohjelma käsittelee tehokkaammin mbox-tiedostoja ja löytää erittäin nopeasti sähköpostiviestejä hakusanojen avulla. Opera Mailin oppiva roskapostisuodatin on myös entistä tarkempi. Ohjelman päivityksen jälkeen ei saapuneiden viestien näkymässä ole ollut yhtään roskapostia, vaan ne kaikki on asianmukaisesti suodatettu roskaposti-näkymään. Opera Mailin tapa järjestellä automaattisesti viestejä eri näkymiin käyttäjän kriteerien mukaisesti selkeyttää sähköpostin hallintaa merkittävästi. Lisäksi viestejä voi merkitä helpommin ja monipuolisemmin kuin esimerkiksi Outlookissa. RSS-tuen lisääminen helpottaa yhä yleistyvien RSS-syötteiden seurantaa (RSS-syötteistä löytyy esimerkkejä mm. Reutersin sivuilta).

Chat-sovellus lienee monelle käyttäjälle turha, mutta toteutukseltaan sekin on varsin mallikelpoinen: yksinkertainen ja toimiva.

Uusien ominaisuuksien lisäksi Operassa on mm. parannettu CSS-tukea sekä korjattu joitain JavaScript-tuen puutteita. Aikaisemmin Operan käyttäjiä kiusasi se, että jotkin web-palvelut toimivat huonosti Operan selaimilla. Ne oli optimoitu Internet Explorerille ja hyödynsivät yksipuolisesti Microsoftin teknologiaa, mm. ActiveX-komponentteja. Tällaisten sivustojen osuus on kuitenkin onneksi vähenemässä ja nykyään näihin ongelmiin törmää enää harvoin. Microsoftin Office Online -sivusto sekä osa Macromedian web-sivustosta tuottavat edelleen Operan käyttäjälle ongelmia.
lauantai 8. toukokuuta 2004

Word 2003

Tekstinkäsittelyohjelmien kiistaton kuningas, Microsoft Word, on uusimman päivityksen jälkeen lähes sama työkalu kuin aiemmissakin versioissa. Virtaviivaistetun käyttöliittymän lisäksi uusia ominaisuuksia löytyy niukasti ja niistäkin osa sellaisia, jotka ainakin aluksi tuntuvat hidastavan Wordin käyttöön tottunutta tekstinikkaria.

Word 2003:ssa laajennetaan jo edellisestä versiosta tutun Tehtäväruudun käyttöä. Nyt yhä suurempi osa valintaikkunoista on korvattu Tehtäväruudussa tapahtuvilla valinnoilla. Tästä on se etu, että asiakirja säilyy aktiivisena valintojen ajan. Aiemminhan valintaikkunan avaaminen esti asiakirjan muokkauksen samanaikaisesti. Kunhan Tehtäväruudun käyttöön tottuu, siitä on varmasti todellista hyötyä. Erityisesti tyylien määrittely asiakirjaan on Tehtäväruudun ansiosta nyt monin kerroin helpompaa kuin ennen.

Päinvastaisiakin esimerkkejä tosin löytyy: Leikekuvakirjaston mukauttaminen Tehtäväruutuun on mielestäni epäonnistunut ratkaisu. Oletusarvoisesti Leikekuvakirjasto hakee ClipArt-kuvia nyt myös verkosta Microsoftin Office-sivustolta, mikä kestää usein aivan liian kauan. Lisäksi ClipArt-kuvien etsiminen toimii nyt hakusanojen avulla, mikä ei kaikissa tilanteissa ole se helpoin ja havainnollisin tapa.

Yksi kätevä ominaisuus uudessa Wordissa on ns. Lukutila, jossa Word näyttää asiakirjan ruudulla samaan tapaan kuin Acrobat Reader eli käyttäjä voi valita joko sivunäkymän tai aukeama-näkymän ja Word mukauttaa tekstin siten, että se on mahdollisimman luettavaa ruudulla. Tämän ominaisuuden tarkoituksena on vähentää tarvetta asiakirjan tulostamiseen ja koevedosten tarkasteluun:Osa uusista ominaisuuksista on sellaisia, jotka vaativat Microsoftin Sharepoint Services -palvelun tukea. Näinollen esimerkiksi asiakirjojen jakaminen työryhmän kesken palvelimella ja asiakirjan käyttöoikeuksien määrittely (IRM) vaativat toimiakseen Microsoftin palvelinympäristöä.

PS. Vihdoinkin Wordissa toimii ei-yhtenäisten alueiden valinta Ctrl-näppäimellä!


keskiviikko 5. toukokuuta 2004

Digital Rights Management

Digitaalisen aineiston verkkojakelun suojaksi kehitetyt Digital Rights Management -järjestelmät (DRM) hakevat yhä lopullista muotoaan. Applen musiikkisoittimen iTunesin uusin päivitys 4.5 kaventaa laillisen digitaalisen musiikin kuluttajan oikeuksia vähentämällä musiikin tallennuskertoja CD-levylle. Keskustelua on aiheuttanut musiikin verkkojakelun mahdollistama käyttöoikeuksien rajoittaminen jälkikäteen.

Aikaisemmassa iTunesin versiossa saman soittolistan saattoi kopioida kymmenelle CD-levylle, mutta uudessa ohjelmapäivityksessä tallennuskertoja sallitaan vain seitsemän. Sinänsä tämä on keskivertokäyttäjän kannalta merkityksetön muutos, mutta pulmalliseksi asian tekee se, että se vaikuttaa myös ennen päivitystä Applen Music Store -verkkokaupasta ostettuun musiikkiin. Käyttöoikeuksia rajoitetaan siis jälkikäteen taannehtivasti. Epävarmuutta käyttäjien keskuudessa aiheuttaa varmasti myös se, ettei muutoksesta kovin ISOIN KIRJAIMIN päivityksen asennuksen yhteydessä mainittu. Vähennetäänkö seuraavassa ohjelmapäivityksessä oikeuksia entisestään, niin ettei loppujen lopuksi laillisesti verkkokaupasta ostettua musiikkia voi kuunnella enää kuin tietokoneella ja silläkin vain rajatun ajan?

Toivottavasti näin ei käy, koska silloin lupaavasti alkanut musiikin verkkojakelu tyrehtyisi täysin ja verkkopiratismi kukoistaisi entistä enemmän.

Vähän samasta asiasta on kyse myös uuden Office 2003 -ohjelmiston pakkopäivityksessä, jonka Microsoft julkaisi hiljaisuudessa alkuvuodesta. Windowsin tietoturvapäitysten yhteydessä muutettiin käyttäjän tietämättä Officen käyttämän Bookshelf Symbol 7 -fontin sisältöä. Kyseinen fontti sisältää erilaisia symboleja, joiden joukossa olivat myös hakaristi ja daavidin tähti. Joidenkin tahojen kiivaan painostuksen vuoksi Microsoft päivitti fontin niin, että uudesta versiosta poistettiin nämä pahennusta aiheuttaneet merkit. Mitähän seuraava päivitys vie mennessään, oikoluvun vai Georgia-fontin, jonka nimi voidaan liittää johonkin muuhunkin kuin tekstinkäsittelyyn?


lauantai 24. huhtikuuta 2004

Excel 2003

Microsoftin taulukkolaskentaohjelma Excel on ehtinyt jo versionumeroon 11. Excel onkin melkoinen nestori sovellusohjelmien joukossa; sen ensimmäinen versiohan julkaistiin jo vuonna 1987. Paljon on Excel ehtinyt näiden 17 vuoden aikana muuttua, mutta uusimman version erot edelliseen XP-versioon ovat varsin vähäiset. Monet uudistukset hyödyttävät lähinnä yrityskäyttäjiä, jotka toimivat Microsoftin palvelin-ympäristössä.

Näkyvin muutos Excelissä on uudistunut käyttöliittymän ulkoasu. Työkalurivit ovat tyylikkäämmät kuin aikaisemmassa versiossa, ne jopa mukautuvat käyttöjärjestelmän ikkunan väreihin:Uusia peruskäyttäjää hyödyttäviä ominaisuuksia onkin sitten vähemmän. Joitakin tilastojen laatimisessa tarvittavia uusia funktioita on lisätty, samoin useiden taulukoiden keskinäinen vertailu on uudessa versiossa aikaisempaa helpompaa. Luetteloiden käsittelyyn on nyt myös tarjolla oma työkalurivinsä, joskin senkin hyödyllisyys perustuu lähinnä Excelin uuden tallennusmuodon XML:n käyttöön.

Yrityksissä ja organisaatioissa, joissa käytetään Microsoftin palvelinohjelmistoja, voidaan hyödyntää lisäksi uusia ryhmätyötoimintoja, kuten työkirjan (ja muiden projektiin liittyvien Office-dokumenttien) jakamista ryhmän käyttöön Sharepoint-palvelimilla. Excel-työkirjan uusi käyttöoikeuksien (Information Rights Management) valvontakin edellyttää palvelin-tukea.

Excelin käytettävyys ja ominaisuudet ovat olleet jo monissa vanhemmissakin versioissa huippuluokkaa. Ehkä juuri tästä syystä siitä on muodostunut taulukkolaskennan suosituin työväline. Uusin versio täyttää hyvin elinkaarensa kypsässä vaiheessa olevan tuotteen tunnusmerkit: Jos tuote on ominaisuuksiltaan riittävä nykyisiin tarpeisiin ja käy hyvin kaupaksi, sitä ei ole syytä radikaalisti muuttaa. Pienillä muutoksilla voidaan helposti venyttää sen elinkaarta. Tällaista tuotetta kutsutaan markkinoinnissa Lypsylehmäksi, joka aika oivallisesti kuvastaa Excelinkin asemaa Microsoftin tuotevalikoimassa!


perjantai 16. huhtikuuta 2004

DVD-levyjä paperista

Sony suunnittelee valmistavansa tulevaisuuden Blu-Ray DVD-levyjä paperiseoksesta. Näin valmistuskustannukset voidaan minimoida ja tietoturva paranee, kun käytöstä poistetut levyt voidaan helposti halkaista saksilla.

Sonyn edustajan puheita voisi helposti pitää myöhästyneenä aprillipäivän juttuna, mutta mikäli asiassa on perää, kokevat tietokoneiden tallennusvälineet jälleen kerran melkoisen vallankumouksen. Uusien paperisten Blu-Ray -levyjen tallennuskapasiteetti on noin 25 Gt, joten niille voidaan tallentaa jopa kaksi tuntia korkealaatuista High Definition -videokuvaa.

Sonyn tukema formaatti ei ilmeisesti ole kuitenkaan yhteensopiva nykyisen DVD-järjestelmän kanssa, mikä saattaa hidastaa sen käyttöönottoa. Samaa tekniikkaa tukevat tosin myös monet muut suuret valmistajat, joten siitä todennäköisesti tulee hallitseva formaatti.

Tavallisiin tallennustarpeisiin uusista DVD-levyistä tuskin on suurtakaan iloa, mutta videokuvan tallennuksessa ne saattavat merkitä sitä, että voimakkaasti pakattu videokuva oli vain välivaiheen tallennustapa. Paperisten DVD-levyjen luulisi sitä paitsi kelpaavan myös ympäristöjärjestöille!

PS. (2.3.2014): Kyllä se taisi sittenkin olla aprillipila!


torstai 8. huhtikuuta 2004

Tyylien päivitys Wordissä

Tekstinkäsittelyohjelmien hyödyllisimpiä ominaisuuksia ovat tyylit, joiden avulla pitkienkin asiakirjojen muotoileminen helpottuu huomattavasti. Jos käytät Wordissä asiakirjamalleja ja tyylejä, olet varmasti joskus joutunut myöhemmin muuttamaan mallin muotoilutyylejä. Word ei kuitenkaan päivitä näitä muutoksia jo tehtyihin mallin mukaisiin asiakirjoihin, mikä aiheuttaa usein ylimääräistä työtä.

Tyylejä voi toki päivittää mallista aikaisemmin luotuun asiakirjaan Tyylien Järjestäjän avulla, mutta se on turhan työlästä. Jos haluaa päivittää vain osan tyyleistä, silloin se toki on käyttökelpoinen keino.

Tyylien päivittäminen asiakirjamallista on helpointa tehdä valitsemalla Työkalut-valikosta Mallit ja apuohjelmat, ja lisäämällä ruksin kohtaan Päivitä asiakirjatyylit automaattisesti.Kun sen jälkeen hyväksyy muutokset OK-painikkeella, kopioidaan kaikki tyylit asiakirjamallista uudelleen. Tämän jälkeen kannattaa ehdottomasti poistaa automaattinen tyylien päivitys. Muutoin se saattaa aiheuttaa yllätyksiä, jos asiakirjamallia myöhemmin päivitetään.


keskiviikko 31. maaliskuuta 2004

Open the Web

Internet Explorer on kiistatta suosituin Web-selain. Puolueettomia tilastotietoja web-selainten käyttäjämääristä löytyy mm. W3:n sivuilta. Verkkojulkaisujen suunnittelussa pitäisi kuitenkin muistaa huomioida myös muiden selainten käyttäjät.

Web-sivujen julkaisijan olisikin syytä testata sivunsa myös muilla selain-ohjelmilla ja vanhemmilla versioilla. Sivuston toimivuus eri selainversioilla on usein kompromissi käytettävyyden, saavutettavuuden ja halutun ulkoasun välillä (kohderyhmää unohtamatta). PC:lle voi asentaa eri selaimia (IE, Mozilla, Opera), mutta sivuston testaaminen muiden käyttöjärjestelmien osalta onkin hankalampaa.

Macintoshin uusi Safari-selain on yleinen MacOs X:n käyttäjillä. Voit testata sivujesi toimivuuden myös Safari-selaimessa kätevän iCapture-palvelun avulla. Tämä maksuton palvelu näyttää sivusi Safari-selaimessa ruutukaappauksen avulla. Esimerkiksi muissa uusissa selaimissa toimiva tavutusvihje (soft-hyphen) ei näköjään toimi Safarissa, kuten oheisen kuvan suurennos näyttää.

iCapture


torstai 25. maaliskuuta 2004

PHP ja Crontab

Dynaamisten Web-sisältöjen toteutuksessa käytetään yhä enemmän palvelinpuolen skriptikieliä. HTML-kielen sekaan voidaan sijoittaa PHP- (tai ASP) -komentosarjoja, jotka suoritetaan palvelimella. Toiminnallisia ongelmia voi kuitenkin joskus aiheuttaa se, että PHP-komennot suoritetaan vain sivua ladattaessa. Sivun lataamisen ajastus crontabin avulla voi tällöin ratkaista ongelman.

Tällä ohjeella voit ajastaa php-sivun latautumaan säännöllisesti, jos palvelimella on cron-ajastus sallittu:

Kirjaudu palvelimelle ja lisää esim. emacsia käyttäen kotihakemistoosi tiedosto, joka sisältää ohjeet ajastukseen. Kirjoita tiedostoon seuraavat komennot:
MAILTO="oma@osoite.fi"
20 12 * * * /path/to/wget --spider -q http://url.to/script.php

JOSSA:

1. Ensimmäinen rivi ei ole pakollinen. Jos haluat, että tieto ajastettujen komentojen suorituksesta lähetetään sähköpostiisi, kirjoita siihen oma osoitteesi.

2. Toisen rivin alkuun lisätään suorituksen ajankohta muodossa:
minuutit tunnit päivä kuukausi viikonpäivä

Esimerkin 20 12 * * * suorittaa komennon joka päivä klo 12.20. Jokerimerkkiä (*) käyttämällä voit jättää minkä tahansa kohdan avoimeksi. Viikonpäivät merkitään numeroilla siten, että nolla on sunnuntai. Jos haluat määritellä esim. useita päiviä tai viikonpäiviä, erotetaan arvot pilkulla ilman välilyöntejä.

3. Ajankohdan jälkeen määritellään suoritettavan ohjelman nimi sekä hakemistopolku, josta se löytyy palvelimella. Esimerkissä käytetään wget-ohjelmaa, jonka avulla voi ladata sisältöä web-palvelimilta. Voit etsiä wget-ohjelmaa palvelimeltasi komennolla which wget.

4. Parametrit --spider ja -q ovat valinnaisia. Edellinen parametri muuttaa suoritustapaa siten, että php-tiedosto ainostaan ladataan palvelimella, mutta sitä ei siirretä kotihakemistoosi. PHP:n toimivuuden kannaltahan tärkeintä on vain saada sivu ladattua, jotta palvelin suorittaa PHP-komennot. Jälkimmäinen parametri puolestaan suorittaa toiminnon hiljaisesti eli siitä ei lähetetä tietoja sähköpostiosoitteeseesi. -q-parametri kannattaakin testausvaiheessa poistaa komentosarjasta.

5. Lopuksi määritellään ladattavan sivun URL-osoite.

Muista painaa viimeisen rivin jälkeen enteriä. Tallenna tiedosto kotihakemistoosi vapaavalintaisella nimellä (esim. cronfile.txt).

Kirjoita sen jälkeen komentokehotteeseen crontab cronfile.txt, jonka jälkeen palvelin on ajastettu suorittamaan haluamasi toiminnon.

Voit katsoa ajastettuja toimintoja antamalla komennon crontab -l ja poistaa ajastuksen komennolla crontab -r.

Huom! Jos teet myöhemmin muutoksia ajastusohjeet sisältävään cronfile.txt -tiedostoon, muista aina sen jälkeen antaa crontab cronfile.txt -komento. Vasta tämän jälkeen palvelin ottaa muutokset huomioon.


keskiviikko 24. maaliskuuta 2004

Longhorn ja WinFS

Microsoftin seuraava Windows-versio, jota tässä vaiheessa Longhorniksi kutsutaan, sisältää sangen mielenkiintoisen uutuuden. Windowsin tiedostojärjestelmä kokee melkoisen muutoksen uuden WinFS-järjestelmän myötä. Microsoftin ilmoituksen mukaan tämä "kaikkein aikojen merkittävin Windows-julkistus" tapahtunee vuonna 2006.

Nykyäänhän Windowsissa, niinkuin monissa muissakin käyttöjärjestelmissä, tiedostojen hallinta perustuu kansio-rakenteeseen. Tiedostot tallennetaan kansioihin, joita lisätään helposti liikaa. Tiedostojen etsimiseen ja avaamiseen kuluu usein turhaa aikaa, varsinkin jos kansiorakenne koostuu useista alikansioista. Uusi WinFS perustuu kuitenkin täysin erilaiseen ajatteluun, jossa tiedostojen sijainnilla ei enää ole mitään merkitystä, vaan ne löydetään niihin liittyvien avainsanojen ja metadatan avulla. Kansiot muuttuvat tavallaan näkymiksi, joiden ominaisuuksia muuttamalla voimme tuoda näkyville tietokoneen kiintolevylle tai verkkoasemille tallennetut tiedostot.

Tällainen periaatehan on jo pienimuotoisesti käytössä joissakin sovellusohjelmissa. Esimerkiksi Operan M2-sähköpostiohjelmassa ei viestejä enää siirrellä ja tallenneta kansioihin vaan kaikki viestit ovat ikäänkuin yhdessä ja samassa kansiossa. Tähän kansioon voidaan sitten luoda eri kriteereillä ns. näkymiä, jotka vastaavat vanhanaikaisten sähköpostiohjelmien kansioita. "Kansiottoman" sähköpostiohjelman omaksumiseen kuluu hetken aikaa, mutta hyödyt huomaa pian. Sähköpostia ei tarvitse enää järjestellä vaan se tapahtuu automaattisesti.

Mielenkiintoista on nähdä, miten Longhornissa sama asia toimii. Jos WinFS osoittautuu toimivaksi, se siirtää varmasti samalla historiaan Windowsissa edelleen kummittelevan Resurssienhallinnan.

Edit 16.9.2004: Microsoft ei oman ilmoituksensa mukaan lisääkään WinFS-tiedostojärjestelmää Longhorniin, vaan viivästyksistä johtuen sen eduista päästäneen nauttimaan vasta post-Longhorn -windowseissa…


torstai 18. maaliskuuta 2004

Microsoftille jättisakot?

EU:n kilpailukomissaari on hylännyt Microsoftin sovittelutarjouksen kiistassa, joka koskee määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Microsoft saaneekin lähiaikoina jobinpostia Euroopasta, ja joutunee maksamaan roimat sakot multimediasoittimensa (Media Player) liian tiiviistä integroinnista Windows-käyttöjärjestelmään.

Tietysti maailman johtavalla ohjelmistojen valmistajalla on täysi oikeus kehittää omia sovelluksiaan kilpailemaan myös viihdeohjelmistojen markkinoilla. Microsoftin asema on kuitenkin erilainen muihin toimijoihin verrattuna ja tämän se on (tarkoituksella) unohtanut jo useita kertoja.

Käyttöjärjestelmän ja sovelluksien tiukassa integroinnissa on varmasti hyötynsä, minkä huomaa selvästi Applen hyvin toimivissa tuotteissa. Windowsin "kaatuiluthan" johtuvat usein muiden valmistajien sovellusohjelmien virheistä ja oheislaitteiden ajurien yhteensopimattomuudesta Windows-järjestelmään. Applen tavasta sisällyttää multimediaohjelmistojaan MacOS-käyttöjärjestelmäänsä ei kenelläkään ole kuitenkaan huomauttamista. Macin markkinaosuushan on maailmanlaajuisesti vain muutamien prosenttien luokkaa.

EU:n kilpailukomissaarilla ja hänen alaisillaan riittäisi kuitenkin paljon töitä myös EU:n alueella. Suomestakin löytyy vastaavia esimerkkejä. Kaupan keskusliikkeillä on ollut jo pitkään määräävä markkina-asema ketjuissa myytävien tuotteiden valinnassa. Pienten paikallisten tuottajien on usein mahdotonta edes neuvotella tuotteiden jakelusta, koska ketjujen tuotevalikoima on hyvin pitkälle keskusjohtoisesti määrätty. Edes ulkomaisen kilpailun tulo saksalaisen Lidlin muodossa ei saanut keskusliikkeitä reagoimaan kilpailuun muulla kuin hinnalla ja entisestään lisäämällä halpojen ulkomaisten tuotteiden tarjontaa. Milloinkahan kaupan keskusliikkeiden johdossa ymmärretään, että tuotevalikoima ja erityisesti paikallisen tarjonnan huomioiminen valikoimassa voi myös olla kilpailukeino?


tiistai 16. maaliskuuta 2004

Verkkomainonta

Tuoreiden tutkimustulosten valossa näyttää siltä, että verkkomainonta lunastaa vihdoinkin sille jo vuosia sitten asetetut odotukset. TNS-Gallupin keräämien tietojen mukaan verkkomainonnan euromääräinen kasvu oli helmikuussa 33,6% edellisen vuoden helmikuuhun verrattuna. Lähtöarvot tosin ovat melko vaatimattomat, mutta trendi lienee selvä: Internet koetaan yhä enemmän varteenotettavaksi välineeksi myös markkinoinnissa.

Internet on mediana osoittautunut mainosalalle kuitenkin yllättävän vaikeaksi välineeksi. Vanhat mainonnan periaatteet, jotka lainattiin lähinnä perinteisistä medioista, eivät toimineetkaan verkossa. Tästä lienee räikeimpänä osoituksena ns. banneri-mainosten saavuttama suosio verkkomainonnan muotona vuosituhannen vaihteen "hulluina vuosina" ja niiden sittemmin kokema inflaatio.

Muistan vielä hyvin, miten ensimmäiset bannerimainokset tuntuivat aikoinaan alkeelliselta verkkomainonnan muodolta. Silti monet yritykset olivat valmiita uhraamaan niihin suuret määrät mainosmarkkoja tuntematta lainkaan niiden tehoa ja vaikuttavuutta. Edelleenkin bannerimainonnassa tuntuu mainonnan kohdentaminen olevan vaikeaa. Osittain tämä johtuu varmasti siitä, ettei verkon sisältötuotanto ole kehittynyt halutulla tavalla eikä riittävän vetovoimaisia ja kohdentamista helpottavia verkkobrändejä ole Suomeen liiemmmin syntynyt.

Verkkomarkkinoinnin tehokkain väline eli sähköposti on kärsinyt roskapostin aiheuttamasta negatiivisesta mielikuvasta sähköpostimainontaa kohtaan. Yritykset ovat hyvin varovaisia (ja syystäkin) sähköpostin käytössä markkinoinnin välineenä. Sähköposti olisi kuitenkin ylivoimainen väline asiakassuhdemarkkinoinnissa, jos siihen vain panostettaisiin riittävästi. Se palvelisi samalla sekä markkinoijan että asiakkaan tarpeita ja etuja.

Asiakkaan tarpeiden todellinen tunteminen ja riittävän tehokas mainonnan kohdentaminen ovat tässäkin asiassa ne avaintekijät, joiden avulla opt-in -sähköpostimainonta muutetaan roskapostista arvopostiksi.


perjantai 12. maaliskuuta 2004

Opera

Norjalainen Opera Software ASA on pyrkinyt jo useita vuosia Microsoftin haastajaksi web-selainten markkinoilla. Opera onkin tällä hetkellä monessa asiassa edelläkävijä selain-tekniikassa. Opera Software ASA listautui juuri Oslon pörssiin ja ainakin osakeannin onnistumisesta päätellen moni muukin uskoo Operan olevan tulevaisuudessa merkittävä tekijä kasvavilla web-selainten markkinoilla.

Opera ei kuitenkaan ole Microsoftin selaimen tavoin ilmainen tuote vaan näyttää mainoksia ohjelman yläreunassa. Nimellisellä rekisteröintimaksulla mainoksista tosin pääsee eroon. Uusimman version Google-pohjaiset kontekstuaaliset tekstimainokset ovat kuitenkin monien käyttäjien mielestä jopa informatiivisia, joten Operaa voi käyttää täysipainoisesti myös ohjelmaa rekisteröimättä.

Pop-up mainosikkunoiden esto on ollut Operassa mahdollista jo pitkään. Uuteen Internet Explorerin versioonhan sama toiminto on myös luvattu lisätä. Tämä pieni, mutta käyttäjän kannalta merkityksellinen, asia kuvastaa hyvin hallitsevan markkina-aseman saavuttavan valmistajan haluttomuutta kehittää tuotetta ja innovoida. Verkon käyttäjien kannalta on hyvä, että kilpailua syntyy myös selainmarkkinoillla.

Opera on siinäkin mielessä esimerkillinen, että se on sitoutunut tiukasti standardien noudattamiseen verkkojulkaisuissa. Netscapehan oli tässä suhteessa lähes yhtä omavaltainen kuin Microsoft eli kehitti standardista poikkeavia HTML-komentoja omaan selaimeensa.

Opera on jo nyt saavuttanut merkittävän jalansijan langattomien päätelaitteiden web-selaimena. Operan Small Screen Rendering -tekniikka muuttaa yllättävän hyvin nykyiset tietokoneen näytöille suunnitellut www-sivut matkapuhelinten näytölle sopiviksi. Positiivista oli myös huomata, että Nokian uudessa 9500-kommunikaattorissa käytetään Operan selain-tekniikkaa.

Operassa on niin monia edistyksellisiä ominaisuuksia Internet Exploreriin verrattuna, että olen kokonaan luopunut IE:n käytöstä muuhun kuin Web-sivujen testaukseen. Merkittävimpiä näistä uusista ominaisuuksista ovat:

- välilehdet ikkunoiden sijaan (Tabbed Browsing)
- hiiren avulla tapahtuva navigointi (Mouse gestures)
- Paste and Go -toiminto osoitteiden kopiointiin
- Pop-up -ikkunoiden esto
- lomakekenttien automaattinen täyttö omista yhteystiedoista
- ulkoasun vaihtaminen (Skinning)
- käyttäjätunnuksien ja salasanojen hallinta (Wand)
- integroitu Google-haku
- muistiinpanot (Notes)

Suosittelen tutustumaan!

keskiviikko 10. maaliskuuta 2004

Patenttiriidat

Patenttiriidoista näyttää tulleen IT-alan kehitystä hidastava tekijä. Lähes päivittäin saamme lukea uusista yrityksistä rahastaa muita alan yrityksiä patenttioikeuksien rikkomisesta. Osa näistä syytöksistä on varmasti aiheellisia, mutta patenteista on ilmeisesti muodostunut myös väline tuloksentekoon heikommin menestyville yrityksille.

Uusin patenttiriita näyttää syntyneen Kodakin ja Sonyn välille digitaalikameroiden tekniikasta. Kodakhan ei ole menestynyt digitaaliseksi muuttuneilla valokuvamarkkinoilla yhtä hyvin kuin monet kilpailijansa. Vuoden vaihteessa Kodak ilmoitti laajoista irtisanomisista, joilla yritys pyrkii mukautumaan muuttuneeseen markkinatilanteeseen. Nyt Kodak on ilmoittanut nostavansa syytteen Sonya (ja mahdollisesti muita kameravalmistajia) vastaan patenttirikkomuksesta. Jotenkin tuntuu näiden viimeaikaisten tapahtumien valossa siltä, että jos yrityksellä alkaa mennä heikommin, niin viimeisenä keinona otetaan käyttöön patenttien kautta haettavat korvaukset.

Hieman samasta asiastahan on kyse myös viime aikoina julkisuutta saaneessa kinassa web-selainten tavasta näyttää dynaamista sisältöä (Flash, ääni ja video). Eolas Technologies, jonka liiketoiminta on viime vuodet ollut hyvin vähäistä, haastoi yhdessä Kalifornian yliopiston kanssa Microsoftin oikeuteen patenttiensa luvattomasta käytöstä. Viime kesänä Microsoft tuomittiinkin maksamaan suuret korvaukset kyseiselle yritykselle ja vieläpä tekemään Internet Explorer -selaimeensa merkittäviä muutoksia, jotka olisivat haitanneet koko webin käyttöä. Microsoft ja muut ohjelmistovalmistajat, joita asia koskettaa, joutuivatkin viime syksynä käyttämään resurssejaan tämän asian selvittelyyn ja korvaavien tekniikoiden kehittelyyn. Onneksi tässä asiassa on tapahtunut käänne parempaan ja Eolasin patenttioikeus on kumottu ainakin toistaiseksi.

Linux-käyttäjiä on suututtanut kiista SCO:n oikeuksista osaan Linuxin lähdekoodia. Linuxin suomalainen kehittäjä, Linus Torvalds, onkin harmistuneena todennut vanhan koodin läpikäymiseen kuluvan kehittäjien kallisarvoista aikaa. Perusteet SCO:n vaatimuksille kun lienevät melko olemattomat.


lauantai 6. maaliskuuta 2004

Photoshop Album 2 ™

Digitaalikuvauksen helppouden ja edullisuuden takia monilla digitaalikameran käyttäjillä valokuvia kertyy ajan mittaan kiintolevylle yhä enemmän. Jossain vaiheessa niiden järjestely aiheen mukaan ja arkistointi tulee ajankohtaiseksi. Adoben Photoshop Album on tähän mainio apuväline.

Digitaalikuvien käsittelyyn tarkoitettuja sovellusohjelmia on jo runsaasti markkinoilla, mutta vasta viimeisen vuoden aikana on julkaistu peruskäyttäjälle soveltuvia kuvien hallinnointia helpottavia työvälineitä. Järeitä palvelinkäyttöön soveltuvia ohjelmistoja kuten esim. Cumulus on ollut tarjolla jo pitkään.

Photoshop Albumista on julkaistu lyhyessä ajassa jo kaksi versiota. Ilmeisesti taas kerran on käynyt niin, että asiakkaat ovat joutuneet ohjelman testaajiksi. Ohjelmavirheiden korjaamisen lisäksi uudessa versiossa on tosin paljon myös parannuksia ja uusia ominaisuuksia. Photoshop Album 2 vaikuttaakin erittäin monipuoliselta ja viimeistellyltä tuotteelta. Ja mikä parasta, se todella helpottaa digikuvien järjestelyä huomattavasti.

PSA perustuu tietokantaan monien muiden edistyksellisten ohjelmien tapaan. Se ei kopioi varsinaista kuvatiedostoa tietokantaansa vaan ainoastaan sen sijainnin. Näin varsinaiset kuvatiedostot voivat sijaita missä tahansa kiintolevyllä tai vaikkapa CD-rompulla. PSA kykenee vaivatta indeksoimaan kymmeniä tuhansia kuvia ja siitä huolimatta sen vauhti ei hidastu. Kuvat voi ohjelmaan tuoda myös suoraan digitaalikamerasta, jolloin se tallentaa originaalit siististi omiin kansioihinsa kiintolevylle.

Parasta Albumissa on kuitenkin sen kyky helpottaa kuviin liitettävien avainsanojen lisäämistä. Voit luoda useita erilaisia hakukriteerejä ja liittää niitä kuviin yksinkertaisesti vetämällä kuvake (tag) kuvan päälle. Tämän jälkeen on helppoa löytää kymmenien tuhansien kuvien joukosta vaikkapa juuri ne kuvat, joissa on kalastusreissujen suurimmat vonkaleet.

Toinen tärkeä ulottuvuus kuvien järjestelyssä on aika. Photoshop Albumin aikajanan ja kalenterin avulla on helppoa löytää juuri oikean ajankohdan kuvat. Enää ei tarvitse haeskella esimerkiksi eri vuosien syntymäpäiväkuvia. Lisäksi PSA osaa näyttää kuvien ns. EXIF-tiedot, joista löytyy tarkkoja tietoja kuvausajankohtaan ja kuvausolosuhteisiin liittyen. Digikuvia ei kannatakaan enää pilata lisäämällä alalaitaan pysyviä päiväyksiä.

Vinkki! Näppäinyhdistelmä Ctrl+vaihto+Alt+D vaihtaa kuvien päivämäärät muotoon pv.kk.vuosi.

Photoshop Album 2 on hinnoiteltu erittäin järkevästi juuri sille tasolle (n. 45 €), ettei sen hankintaa tarvitse ainakaan hinnan puolesta kovin pitkään miettiä. Ja tämän tuotteen kohdalla voi todeta, että katetta saa jokaiselle eurolle!


perjantai 5. maaliskuuta 2004

Värikartat

Värien käyttö verkkojulkaisuissa on helpottunut vanhojen 256-väriä esittävien näyttöjen poistuessa käytöstä. Aiemmin värien käyttö piti rajata ns. web-turvallisiin väreihin, joiden määrä rajoittui 216 värisävyyn. Väriskaalan laajentuessa ongelmaksi saattaa kuitenkin muodostua sopivien harmonisten väriyhdistelmien löytäminen.

Verkkojulkaisujen värivalintoja eivät helpota edes nykyaikaiset työvälineet. Dreamweaver ja FrontPage sisältävät vain suppeat väripaletit. Värejä voi toki sekoittaa itse, mutta siitä muodostuu helposti sekava kokoelma toisiinsa sopimattomia väriyhdistelmiä.

Onneksi verkosta löytyy muutamia käteviä palveluja ja sovellusohjelmia, joiden avulla sopivien väriyhdistelmien valinta helpottuu:

tiistai 2. maaliskuuta 2004

iTunes 4.2


Applen iTunes on ehkä viime vuoden innovatiivisin PC-ohjelma. Alunperin Mac-käyttöjärjestelmälle kehitetty sovellusohjelma julkaistiin vihdoin viime syksynä myös Windows-versiona. iTunes on juuri sellainen kuin täydellisen MP4-soittimen pitääkin olla: helppokäyttöinen, skaalautuva ja ominaisuuksiltaan riittävän monipuolinen.

Olin vannoutunut Mac-käyttäjä vuoteen 1997 saakka, jolloin PC rynnisti Macintoshin ohi internet-yhteyksiensä helpon asennuksen ansiosta. iTunesin julkaisu Windows-versiona toikin mieleeni vanhat-hyvät-mäcci-ajat, jolloin sovellusohjelmat olivat varmatoimisia ja edistyksellisiä. 90-luvun alussa Macintoshin System 7 oli aivan ylivoimainen Windowsin 3.1 -käyttöjärjestelmään verrattuna.

iTunesin vahvuuksia ovat:
• musiikin hakuominaisuudet
• älykkäät soittolistat (Smart Playlists)
• tehosteet (Fade ja äänen voimakkuuden säätö kappalekohtaisesti)
• selkeä ja yksinkertainen käyttöliittymä
• nopea ja helppo CD-poltto

Enää ei tarvitse kuunnella Radio Novan soittolistoja, joissa vuorottelevat Eros Ramazzotti ja Sarah Connor...

Ja mikä parasta, iTunes on ilmainen ohjelma. iTunes toimii varmimmin Windows XP-käyttöjärjestelmässä.

Applen online-musiikkikauppa MusicStore ei toimi vielä Euroopassa. Kunhan monimutkaiset lisenssikuviot selviävät, voidaan ehkä täälläkin päästä nauttimaan kätevästä tavasta ostaa musiikkia suoraan verkosta. Nytkin voi jo tosin kuunnella lyhyitä musiikkinäytteitä, mutta ostaminen ei onnistu ellei satu omistamaan luottokorttia, jossa on amerikkalainen laskutusosoite.

Download iTunes.maanantai 1. maaliskuuta 2004

Lomavastaajasta roskapostimagneetti

Automaattiset sähköpostin lomavastaajat (vacation mail) voivat aiheuttaa roskapostitulvan lomalta palatessa. Lomavastaajahan lähettää poissaoloilmoituksen myös roskapostiviesteihin, ellei niitä ole pystytty aikaisemmin suodattamaan pois. Vastaamalla roskapostiin tämä sinänsä hyödyllinen "automaattivastaaja" ilmoittaa sähköpostiosoitteen toimivuudesta ja aktiivisuudesta, mikä on varma tapa saada lisää "Rikastu hetkessä" -viestejä.

Yksi tapa vähentää roskapostien määrää on estää mainosviestien kuvien lataaminen verkosta viestiä avattaessa. Uudemmissa ja kehittyneimmissä sähköpostiohjelmissa, kuten Outlook 2003:ssa ja Operan M2-ohjelmassa viestien kuvia ei enää ladata verkosta, mutta Outlook Expressin kaikki versiot noutavat ne iloisesti ja samalla tulevat ilmoittaneeksi roskapostiviestin luetuksi. Ja roskapostin määrä sen kuin kasvaa. Outlook Expressin ensi kesäksi suunnitellussa uudessa versiossa tämä asia tosin on kuulopuheiden mukaan korjattu.

Uudet sivut | Web-sivuston uudistaminen on kesken. Testauksen vuoksi vain osa sivuista toimii tällä hetkellä.


Macromedia Studio MX 2004

Macromedia julkaisi lokakuussa 2003 uuden päivityksen Studio MX -ohjelmapakettiin. Studio MX 2004 julkaistiin vain reilu vuosi edellisen päivityksen jälkeen. Liekö kiire vaikuttanut myös julkaisun laatuun, koska Flashiin ja Fireworksiin on jo julkaistu myös korjaavat päivitykset. Ne ovat saatavissa maksutta Macromedian Web-sivuilta.

Macromedia Studio MX 2004 sisältää uudet versiot valmistajan lippulaiva-sovelluksista: Flash, Dreamweaver, Fireworks ja Freehand. Lisäksi pakettiin kuuluu ColdFusion Developer Edition, jolla voi tuottaa dynaamisia, tietokantaa tukevia Web-sovelluksia.

Uusissa versioissa on nykymuodin mukainen entistä värikkäämpi käyttöliittymä. Dreamweaver tukee paremmin CSS-tyylimäärittelyjä Author-tilassa ja sisältää jopa melko käyttökelpoisen CSS-editorin. Flash puolestaan on eriytetty kahdeksi eri versioksi: Flash MX 2004 ja Flash MX 2004 Professional, jolla pyritään kosiskelemaan Java-kieleen tottuneita verkkopalveluiden kehittäjiä. Flashin ohjelmointikielestä, ActionScriptistä, on samassa yhteydessä julkaistu uusi versio 2.0, joka on entistä monipuolisempi.


Microsoft Office 2003 ™

Microsoft julkaisi viime syksynä päivityksen Office-tuoteperheeseen. Office 2003 sisältää suuren joukon ryhmätyöskentelyä helpottavia ominaisuuksia. Käyttöliittymä on uusissa ohjelmaversioissa aikaisempaa tyylikkäämpi ja yhtenäisempi. Ohjattujen toimintojen avulla tapahtuvaa työskentelyä on myös huomattavasti kehitetty aiempiin versioihin verrattuna.

Office 2003 sisältää tuttujen sovellusten (Word, Excel, Powerpoint, Publisher, Outlook ja Access) lisäksi myös muutamia uusia sovellusohjelmia, kuten OneNote ja InfoPath, joita ei kuitenkaan ole sisällytetty Professional -ohjelmapakettiin. Microsoft FrontPage on tästä versiosta alkaen ostettavissa vain erillisenä ohjelmana, mikä vähentää varmasti sen suosiota web-sivustojen ylläpitoon käytettynä työvälineenä.

Uutena tallennusmuotona Office 2003 Professional tukee XML-muotoa, jonka varsinaiset hyödyt kuitenkin realisoituvat vasta tulevaisuuden tietojärjestelmissä.

Office 2003 on vakaa ja monipuolinen toimisto-ohjelmien paketti, josta on kitketty aikaisempien versioiden ohjelmavirheet, ja jossa on panostettu aiempaa enemmän käytön helppouteen.


lauantai 28. helmikuuta 2004

Adobe Photoshop CS

Photoshopin uusin versio CS on järjestyksessään kahdeksas. Adobe on lähtenyt kilpailemaan Macromedian kanssa niputtamalla tuotteensa yhteen Macromedian Studion tapaan. Adoben vastaava tuotepaketti on nimeltään Creative Suite (CS).

Muutokset Photoshopin uusimman version ominaisuuksissa ja työkaluissa ovat pieniä edelliseen versioon verrattuna. Suurimmat muutokset ovat tapahtuneet konepellin alla Microsoft Office tapaan. Uusin Photoshopin versio tukee aivan eri tavalla 16-bittisten kuvien käsittelyä kuin aikaisemmat versiot. Lisäksi se tukee suoraan monien digitaalikameroiden RAW-muotoista kuvaformaattia.

Photoshopin käyttöliittymä on pysynyt samanlaisena kuin edellisissä versioissa. Käyttäjäystävälliseksi Photoshopia ei ole voinut koskaan kehua. Ajan tuoma patina alkaa vähitellen muodostua rasitteeksi myös Adobelle. Toivottavasti seuraava versio korjaa monet Photoshopia jo pitkään vaivanneet käytettävyysongelmat. Suurin näistä liene se, että ImageReady ja Photoshop ovat edelleen erillisiä ohjelmistoja.

On toisaalta ymmärrettävää, että Adobe haluaa pitää Photoshopin ensisijaisesti painotuotteisiin muokattavien kuvien sovellusohjelmana. Web-julkaisujen vaatimia erityisominaisuuksia on Photoshopissa kuitenkin melko vähän, joten luulisi niiden olevan helposti integroitavissa pääsovellukseen.